kính nan kính nan
vCấu tạo: kính hộp 3 lớp:
-Lớp 1+ lớp 3: kính CL ốp 2 bên (5mm)
-Lớp giữa: nan trang trí, thê xi vàng lên (độ dày 9mm)
vĐộ dày: 19mm (5mm+9mm+5mm)
S000063 Glass of decorative boxes Quantity: 0 cái


 • kính nan

 • Price: Contact
 • vCấu tạo: kính hộp 3 lớp:
  -Lớp 1+ lớp 3: kính CL ốp 2 bên (5mm)
  -Lớp giữa: nan trang trí, thê xi vàng lên (độ dày 9mm)
  vĐộ dày: 19mm (5mm+9mm+5mm)


vCấu tạo: kính hộp 3 lớp:
-Lớp 1+ lớp 3: kính CL ốp 2 bên (5mm)
-Lớp giữa: nan trang trí, thê xi vàng lên (độ dày 9mm)
vĐộ dày: 19mm (5mm+9mm+5mm)

  Reader Comments

     

 

News Production
Statistics
 • Online7
 • Search engine3
 • Guest4
 • Today459
 • This month29,020
 • Total3,124,720
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second